Er wordt steeds meer bekend over de schadelijke effecten van plastic voor mens en natuur. Ook voor de natuur in het Waddengebied vormt het een ernstige bedreiging. Het grootste probleem van plastic is dat het niet vergaat. We moeten het daarom uit ons systeem zien te krijgen. Maar hoe?

Met Wad van waarde pakken we het probleem bij de bron aan. We dringen het gebruik van (wegwerp)plastic terug door het ontwikkelen van biobased en herbruikbare alternatieven voor plastic producten die vaak in de Waddenzee belanden.

We doen dit op een manier die veel oplevert voor het Waddengebied. Door aansprekende producten te maken en door te werken met streekeigen grondstoffen en inclusieve waardeketens stimuleren we een lokale maakindustrie die mensen perspectief biedt op werk, goed is voor het milieu en past in de transitie naar een circulaire economie.

Meer over de aanpak lees je hier

Organisatie

Wad van waarde is een meerjarig programma van House of Design, Ecoras, It Erfskip, Vanhulley, TCNN, Friesland College, NHL Stenden Hogeschool, Van de Bilt zaden en vlas en Agrarisch Collectief Waadrâne. 

De partners zijn binnen hun eigen werkveld al enige jaren bezig met de transitie naar biobased, circulair en/of plasticvrij. Met Wad van waarde versterken we elkaars expertise en kan de transitie worden versneld.

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van het plastic afval in de Waddenzee afkomstig is uit het gebied zelf. In zekere zin is dit goed nieuws. Het betekent immers dat een duurzame oplossing lokaal kan worden gevonden en toegepast.  Voor de distributie, kennisdeling, vraag en om het programma goed te laten landen bij de juiste doelgroepen in de regio werken we daarom nauw samen met lokale partners als Circulair Friesland, de vissers van SOLT, de COOP in Holwerd, Baflo en Uithuizen, Spar Zoutkamp, CIV Lauwersoog, Rijksuniversiteit Groningen, Waddengoud, Community Plasticvrije Wadden, Terwisscha&Wagenaar.

Wad van waarde wordt financieel gesteund door het Waddenfonds, provincie Groningen, provincie Fryslân en gemeente Noardeast Fryslân.