Sustainable Development Goals

Voor een duurzame wereld

Door met een uitgebreid, lokaal netwerk de vervuiling van (micro)plastic tegen te gaan, levert Wad van Waarde een bijdrage aan de ontwikkeling van het Waddengebied en sluit daarmee aan op de volgende Sustainable Development Goals:

3.9 Goede gezondheid en welzijn: microplasticvrije, gifvrije maakindustrie stimuleren

8.2 en 8.3 Waardig werk en economische groei: stimuleren van productie in Noordwest Europa, herwaardering vakmanschap in zowel verdienmodel als lokale trots

9.3 De toegang vergroten van kleinschalige industriële en andere ondernemingen: lokaal MKB betrekken, ook kleine makers, ambachtslieden

12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren: focus op hernieuwbare grondstoffen ism lokale boeren zodat er goed evenwicht blijft in verbouwen voor food, feed en product.

12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur: we informeren bezoekers en bewoners Waddengebied over impact van gebruik fossiel plastic en laten schoonheid van het alternatief zien

14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen: is ons hele project op gebaseerd

15.5 Leven op het land: in brede zin. Door vraag te creëren naar andere wisselteelt gewassen tbv gebruik voor product, dragen we bij aan biodiversiteit. Vlas als grondverbeteraar en aantrekkelijk voor insecten.

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.