Ons manifest

Ondertekend door onze partners

“Wij gaan voor een (micro)plasticvrij Waddengebied in één generatie”

Dat de Waddenzee een bijzonder gebied is weten we allemaal, het heeft niet voor niets een UNESCO Werelderfgoed status. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de impact van (micro)plastic op dit unieke natuurgebied. We weten steeds meer wat de gevolgen zijn van plastic op alles wat er leeft in de Waddenzee. 

Wij werken samen en komen in actie om het gebied te beschermen voor de toekomst. Dat de schade voor mens en natuur teruggedrongen wordt. En dat bewoners en bezoekers hier veilig kunnen blijven leven en wonen. We zetten ons in om de vervuiling door (micro)plastics in het Waddengebied drastisch te verlagen door bij de bron te beginnen.

Het Waddengebied als duurzame bestemming:  

  • Met het verlagen van de vervuiling van plastic producten leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het Waddengebied en daarmee aan De Agenda voor het Waddengebied 2050; 
  • Met een aanbod van plasticvrije producten en alternatieven voor bedrijven en bezoekers is er een concrete invulling van de ontwikkeling naar een duurzame bestemming.

Oplossingen zijn nabij: gezonde alternatieven voor plastic:
Het terugdringen van eenmalige gebruik van plastic start bij het delen van kennis, inzicht geven in wat nu echt de juiste keuze is en het ontwikkelen van aansprekende voorbeeld alternatieven: bio-gebaseerd, in de natuur afbreekbaar en herbruikbaar. Door te werken met lokale partijen, met alle schakels in de keten, wordt waarde gecreëerd door een lokale productie op te zetten rondom deze alternatieven. We brengen de kennis bij elkaar en delen dit zodat er over en weer nieuwe inzichten ontstaan en dat we zo elkaar blijven inspireren. We maken nieuwe aansprekende lokale producten van onder andere linnen (vlas) of natuurkunststof van reststromen van de landbouw. We werken aan een nieuw verdienmodel voor alle schakels in de keten waardoor er een nieuw systeem ontstaat.   

Deze nieuwe inzichten en mogelijkheden bieden inspiratie voor bewoners, bezoekers en bedrijven en bieden daardoor nieuwe kansen en mogelijkheden. Deze inzichten leveren concrete voorbeelden op om minder plastic te gebruiken en vergroten de kennis naar alternatieven. Zo werken we aan een verandering en worden nieuwe en verantwoorde keuzes gemaakt. 

Wat we nodig hebben is een systeem- én gedragsverandering. Faciliteren van de juiste alternatieven aan de ene kant en anders denken over gebruik van plastic producten aan de andere kant.

We werken samen aan: 

  • Het delen van kennis over alternatieven en goed onderbouwde keuzes 
  • Het samenwerken met lokale producenten om circulaire ketens te sluiten 
  • Het vertellen en versnellen van het proces van de realisatie naar nieuwe producten en diensten  
  • Het introduceren van inspirerende producten als de WadKop en de WadTas 
  • Het toevoegen van plasticvrije producten bij Waddenroutes 

Wij dagen ondernemers, overheden en onderwijs uit om mee te doen.
Op naar een plasticvrij Waddengebied. Doe jij ook mee?

‘De Stichting Waddengroep zet zich in voor een aanbod van Waddenvoedsel en Waddenproducten met een minimale voetprint van waddenkust, -zee en -eilanden. Daarbij gaat het naast de wijze van produceren ook over het transport en de verpakking. Vanuit dit netwerk innoveren we mee met producenten en afnemers naar een duurzamer aanbod voor bewoner en bezoeker.’

Annette van Ruitenburg van de Waddengroep

over het tekenen van het manifest

Aanmelden voor de nieuwsbrief