Wie zijn wij

Wad van Waarde is een samenwerking tussen verschillende organisaties, denkers en doeners.

Wie zijn wij 

Initiatiefnemer is Eileen Blackmore van House of Design. Eileen woont in Zoutkamp waar de zilte wind, zoute vis en de verhalen over het Wad de basis legden voor Wad van Waarde. Jongeren willen hier, in en om dit dorp aan de kust, blijven wonen… als er toekomstperspectief is. Een lokale biobased economie maakt dat perspectief concreet. Lees hier een interview met Eileen over de start van Wad van Waarde.

En zo geschiedde. Na enkele voorbereidende jaren, startten in 2021 House of Design, Ecoras, It Erfskip, Vanhulley, TCNN, Friesland College, NHL Stenden Hogeschool, Van de Bilt zaden & vlas, Agrarisch Collectief Waadrâne, Studio Tjeerd Veenhoven, Reblend, Christien Meindertsma en Enschede Textielstad een meerjarig programma: Wad van Waarde.

Partners

Voor kennisdeling, markt, distributie en een zachte landing bij de juiste doelgroepen werken we nauw samen met lokale partijen. We versterken elkaar en versnellen zo de transitie naar een circulair en plasticvrij Waddengebied.

Samenwerking met lokale partijen

Wad van Waarde werkt nauw samen met Vereniging Circulair Friesland, de vissers van SOLT, de COOP in Holwerd, Baflo en Uithuizen, Spar Zoutkamp, CIV Lauwersoog, Rijksuniversiteit Groningen, H.J.F De Koning, Waddengoud en Community Plasticvrije Wadden.

Keten in beeld

Samen werken we aan een plasticvrij, toekomstbestendig Waddengebied. Dit doen we met lokale ontwerpers, boeren, onderwijsinstellingen, makers, producenten, onderzoekers en ondernemers. Samen vormen we een stevig, makersnetwerk, een lokale waardeketen. In dit model zie je goed hoe alle schakels in de keten in elkaar grijpen en elkaar versterken.

Nieuwsgierig? Neem vooral even contact met ons op: