WadKennis

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in ons programma. Hier vind je de nodige kennis, interessante onderzoeksmogelijkheden en vooral: de nieuwe generatie makers. De denkers en doeners van de toekomst.

We delen en halen ook op een andere manier kennis. Wad van Waarde is voortdurend in gesprek met bewoners en bezoekers van het Waddengebied. We onderzoeken de waarden van het gebied, brengen de waardeketen goed in beeld, vertellen over de Wadproducten en bespreken de mogelijkheden van dit bijzondere stukje Werelderfgoed.

Vlasprogramma

Partner It Erfskip is al enige tijd bezig met het op de kaart zetten van vlas als grondstof voor de lokale maakindustrie. Wad van Waarde organiseert nu een educatieprogramma rond vlas voor MBO en HBO studenten.

Studenten van het Friesland College en NHL Stenden Hogeschool maken kennis met het gehele proces van vlas naar linnen. Alle facetten van het proces komen aan bod: het zaaien, oogsten, bewerken, spinnen, weven, verven, ontwerpen en naaien. Voor de studenten organiseren we een speciale productieweek waarbij de verwerking van de grondstof centraal staat, aangevuld met excursies, masterclasses en een avondprogramma met documentaires en muziek.

Circulair design van plastic afval

Daarnaast heeft Wad van Waarde een lesprogramma over circulair design van plastic afval uit de Waddenzee. Studenten van NHL Stenden Hogeschool ontwerpen van het plastic afval circulaire producten voor verticale tuinen, je kent ze wel: dat mooie groen langs gevels, en voor regenwateropvang. Met deze producten zorgen we ervoor dat steden beter bestand zijn tegen hittestress.

Het afval waarmee de studenten werken is afval waarmee de meeste recyclingbedrijven weinig kunnen. Denk hierbij aan de veelkleurige voedselverpakkingen, folies en plastic zakken. Plastic dat we veelvuldig terugvinden in de Waddenzee.

Alternatief voor Plastics

Wij kiezen voor PHA als een alternatief voor plastics. Samen met onze partner Ecoras gaan we hier dieper in op PHA aan de hand van een FAQ.