Keten in beeld

Onze waardeketen

Samen werken we aan een (micro)plasticvrij, toekomstbestendig Waddengebied. Dit doen we met lokale ontwerpers, boeren, onderwijsinstellingen, makers, producenten, onderzoekers en ondernemers. Samen vormen we een stevig, makersnetwerk, een lokale waardeketen. In onderstaand model zie je goed hoe alle schakels in de keten in elkaar grijpen en elkaar versterken. Het model helpt Wad van Waarde om haar doelen te realiseren.

Het Lokale Waardeketenmodel laat in één oogopslag zien welke schakels we moeten verbinden en welke doelen daarbij horen. Op deze wijze helpt het model je om een start te maken en om vanuit elke schakel de juiste partijen te betrekken. Het model wordt gebruikt om maatschappelijke uitdagingen op een actieve manier aan te pakken. Via een lokale circulaire economie helpt het model om tastbare circulaire producten te ontwikkelen en  bijbehorende ketens te sluiten. Deze werkwijze helpt ons en kan ook jou helpen om:

– het proces te versnellen;
– het verhaal te vertellen;
– mensen te enthousiasmeren.

“Als Groningse onderneming met een duurzame missie in de vorm van een naaiatelier, was het een logische link om aan te haken bij Wad van Waarde. We zijn vooral een schakel in de ontwikkeling en het ontwerp van de producten van linnen. Er wordt door de projectorganisatie veel geïnvesteerd in de onderlinge verbinding, zodat de partners elkaar goed leren kennen.”

Founder Jolijn van Vanhulley

over de WadLinnen collectie

Ik werk mee aan een plasticvrij Waddengebied!