Organisatie

Wad van waarde is een meerjarig programma van House of Design, Ecoras, It Erfskip, Vanhulley, TCNN, Friesland College, NHL Stenden Hogeschool, Van de Bilt zaden en vlas en Agrarisch Collectief Waadrâne.

De meeste partners zijn binnen hun eigen werkveld al enige jaren bezig met de transitie naar biobased, circulair en/of plasticvrij. Met Wad van waarde versterken we elkaar en kan deze transitie worden versneld.

Samenwerking
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van het plastic afval in de Waddenzee afkomstig is uit het gebied zelf. In zekere zin is dit goed nieuws. Het betekent immers dat een duurzame oplossing lokaal kan worden gevonden en toegepast.

Voor kennisdeling, markt, distributie en om het programma goed te laten landen bij de juiste doelgroepen in de regio werken we daarom nauw samen met lokale partijen als Circulair Friesland, de vissers van SOLT, de COOP in Holwerd, Baflo en Uithuizen, Spar Zoutkamp, CIV Lauwersoog, Rijksuniversiteit Groningen, Waddengoud, Community Plasticvrije Wadden, Terwisscha & Wagenaar.

Financiële steun
Wad van waarde wordt financieel gesteund door het Waddenfonds, provincie Groningen, provincie Fryslân en gemeente Noardeast Fryslân.