Kennis & educatie

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in ons programma, als kennisontwikkelaar en om een nieuwe generatie bewuste en circulaire makers op te leiden. Daarnaast gaan we met bewoners en bezoekers in het Waddengebied in gesprek over het ontwerp- en maakproces van de producten die we ontwerpen en maken voor Wad van waarde.

Partner It Erfskip is al enige tijd bezig met het op de kaart zetten van vlas als grondstof voor een lokale maakindustrie. Eerder deed de stichting dat met de Fryske Trui, de eerste circulaire trui van gerecycled wol en linnen. Voor Wad van waarde organiseren we samen een educatieprogramma rond vlas voor MBO en HBO studenten. Daarnaast organiseren we lessen over circulair design met plastic afval uit de Waddenzee.

Vlasprogramma

Studenten van het Friesland College en NHL Stenden Hogeschool maken kennis met het gehele proces van vlas naar linnen. Alle facetten van het proces komen aan bod: het zaaien, oogsten, bewerken, spinnen, weven, verven, ontwerpen en naaien. Voor de studenten organiseren we een speciale productieweek waarbij de verwerking van de grondstof centraal staat, aangevuld met excursies, masterclasses en een avondprogramma met documentaires en muziek.

Circulair design van plastic afval

Studenten van NHL Stenden Hogeschool gaan van het plastic afval uit de Waddenzee circulaire producten ontwerpen voor verticale tuinen en regenwateropvang om de steden bestendiger te maken tegen hittestress.
De producten worden gemaakt van plastic afval waarmee standaard recycling bedrijven weinig kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veelkleurige voedselverpakkingen, folies en plastic zakken. Wij zorgen voor een duurzame herbestemming van het restafval dat veel wordt gevonden in de Waddenzee.